1
2,00 / 1 głosów
Adwokat w Lublinie, możesz u nas znaleźć dużo interesujących informacji oraz porady prawne dot. przykładowo spadków, regulowania stanu prawnego nieruchomości, podziału majątku, prowadzenia postępowań wieczystoksięgowych, ustanowienia służebności, ustalania ojcostwa, ubezwłasnowolnienia, zachowku, regulaminów i innej dokumentacji, prawa rodzinnego, rozwodów i separacji, zasiedzenia, uwłaszczenia, prawa spółek, przygotowania umów i dokumentów, alimentów itd. Współpracujemy z dużą ilością firm w branży. Działamy zawsze w myśl zasady staranności!

Comments


Original text